Elektronická regulácia horenia

19.03.2017

Použitie elektronickej regulácie má nesporne niekoľko výhod, a to hlavne z hľadiska obsluhy krbu alebo pece a úspory paliva.

Hlavnou funkciou je regulovanie prívodu vzduchu do ohniska na základe snímania teploty. Tento spôsob regulácie privádza do ohniska optimálne množstvo vzduchu potrebné na kvalitné spálenie paliva. Ak je vzduchu málo, spaľovanie je nekvalitné, ohniská dechtujú a veľká časť z vyprodukovaných plynov odíde nespálená do komína. Naopak, ak je vzduchu v ohnisku priveľa, horí príliš „divoko“. Vysoké teploty znižujú účinnosť a životnosť nielen komína, ale aj vykurovacieho telesa. Vyššie spomenuté znaky badať najmä pri dielach, na ktorých sa neprávne používa manuálne ovládanie prívodu vzduchu.

Prívod vzduchu riadený elektronicky zefektívňuje spaľovanie a po dohorení úplne uzatvára prívod vzduchu do ohniska. Toto je dôležitý krok pri každom krbe či peci. Ohnisko tak po dohorení nie je ochladzované prúdením vzduchu a vyprodukované, res­p. naakumulované teplo neodchádza do komína. Vykurovacie teleso dlhšie hreje aj po ukončení procesu horenia.

Regulovanie prívodu vzduchu nie je jediná funkcia elektronickej regulácie. Môže ovládať zakurovacie a komínové klapky, móricovu klapku, pri teplovodných vykurovaniach ovláda čerpadlá jednotlivých okruhov, sníma teplotu v akumulačnej nádrži a mnohé iné funkcie v závislosti od typu vykurovacieho telesa, ako aj od typu elektronickej regulácie. Čím viac funkcií elektronická regulácia ovláda, tým je stavba krbu alebo kachľovej pece finančne náročnejšia.

Zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb na tejto webovej stránke dosahujeme aj používaním cookies. Viac informácií