Príprava stavebných konštrukcií

19.03.2017

Pripraviť základ pod krb alebo kachľovú pec je vhodné už pred začiatkom stavby alebo rekonštrukcie domu.

Pokiaľ má krb či pec vykurovať viac miestností sálavým teplom, je potrebné vyhotoviť základ vo všetkých vyku­rovaných, navzájom susediacich izbách. Takýto typ stavby vyžaduje prípravu rôznych typov prekladov a otvorov v deliacich priečkach medzi vykurovanými izbami. Veľkosť otvorov a prekladov je daná rozmermi, para­metrami krbu alebo pece. Možno povedať, že pri dnešných „tesných“ domoch je už prívod vzduchu na horenie z exteriéru nutnosťou. Zvlášť to platí pre menšie obytné priestory alebo ak chod krbu či pece ovplyvňujú iné spotrebiče (rekuperácie, silné digestory ap.).

Pri výstavbe sa často stretávame s nesprávne realizovanými prívodmi vzduchu, buď sú príliš malé alebo nevhodne umiestnené.

Veľkosť priemeru prívodu vzduchu závisý od dĺžky vedenia prívodného potrubia, ale aj od dávky paliva. Najvhodnejší čas na návrh a realizáciu prívodného potrubia je ešte pred stavbou základovej dosky.

V prípade použitia elektronickej regulácie horenia je nutné navrhnúť a realizovať elektro-inštalačné riešenia pre konkrétne typy regulácií a konkrétne typy krbov či kachľových pecí (prívod 220 V, umiestnenie elektronickej regulácie horenia, rozvod kabeláže, zapojenie servopohonov a teplotných čidiel a pod.).

Zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb na tejto webovej stránke dosahujeme aj používaním cookies. Viac informácií