Umiestnenie komína a vykurovacieho telesa

19.03.2017

Z pohľadu najlepšieho rozloženia tepla vo vykurovanom priestore je najdôležitejším faktorom umiestnenie krbu, pece či komína.

Umiestnenie vykurovacieho telesa

Možnosť rozloženia tepla úzko súvisí so stavebným typom, nakoľko každý typ má určité obmedzenia. Ideálnym umiestnením je stred budovy. Tým sa zabezpečuje priame vykurovanie miestností, ktoré susedia s krbom či pecou. Platí to hlavne pre umiestnenie teplovzdušných a sálavo-akumulačných stavieb. Nakoľko však je rozloženie izieb a deliacich priečok v každom dome iné, návrh vhodného umiestnenia sa musí riešiť individuálne.

Pri teplovodných stavbách môže byť krb alebo pec aj v odľahlejšej časti domu, pretože sa tam teplo odvedie prostredníctvom vody. V takomto prípade je vhodné zvoliť správny pomer výkonu tepla odovzdávaného do krbu a vody – väčší podiel tepla sa odvádza do vody, resp. vykurovacích okruhov.

Najvhodnejšie je navrhnúť krb či pec ešte pred stavbou budovy, pri riešení projektu. Takto vieme prispôsobiť návrhy jednotlivých stavieb podľa požiadaviek (posúvať deliace priečky, meniť typ vykurovacieho telesa a pod.).

Umiestnenie a parametre komína

Často sa stretávame s tým, že zákazník uprednostní realizáciu komína pred krbom (pecou), čo následne zužuje alebo obmedzuje možnosti pri výbere nielen samotného krbu alebo pece, ale ovplyvňuje jeho polohu, dizajn a aj možnosti lepšieho rozloženia tepla vo vykurovanom priestore. Najčastejšími chybami býva nesprávne zvolený priemer komínov, výška a smer napájacieho kusu, poloha alebo natočenie čistiacich otvorov.

Jednotlivé komínové riešenia ovplyvňujú rôzne faktory. Napr. pri kachľových peciach a sporákoch, ktoré sú nižšie a širšie (s vyhrievaným sedením alebo ležaním), býva výška napojenia do komína samozrejme nižšie. Tiež neplatí, že komín musí byť umiestnený tam, kde je umiestnené ohnisko. Niekedy sú vzdialenosti medzi nimi aj niekoľko metrov (2 – 3 m), pričom komín môže byť v susednej izbe.

Umiestnenie komína, výška a smer napojenia je individuálna pri každom vykurovacom telese. Preto by sa mal komín stavať až po navrhnutí krbu alebo kachľovej pece.

Zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb na tejto webovej stránke dosahujeme aj používaním cookies. Viac informácií